Αισθητική ανάπλαση της βρύσης στην αυλή του σχολείου

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2013-2014 υπήρξε προβληματισμός για την ανάγκη διευθέτησης της αποχέτευσης της βρύσης στον αύλειο χώρο του σχολείου. Με αυτήν την αφορμή και μέσα από συζήτηση των καθηγητών με μαθητές/ -τριες, αποφασίστηκε να γίνει μια παρέμβαση για βελτίωση της αισθητικής της κατασκευής.

Η ιδέα να χρησιμοποιήσουμε ως τεχνική αυτήν του ψηφιδωτού αρχικά ήταν μία μεταξύ διάφορων άλλων. Οι μαθητές/ -τριες εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί γνωρίζουν το ψηφιδωτό από τα σχολικά βιβλία της ιστορίας και των θρησκευτικών αλλά και από το διάκοσμο σε τοίχους εκκλησιών ή δαπέδων. Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή μας ήταν η εμπειρία μερικών μεγαλύτερων μαθητών σε εργαστήρι ψηφιδωτού.