Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών του Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου για το έτος 2014 - 2015.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

lessons

Α. Το πρόγραμμα μαθημάτων των Α και Β τάξεων του Γυμνασίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση του 2013.
Α' & Β' Γυμνασίου

Β. Της Γ τάξης καθορίζεται με απόφαση του έτους 2009.
Γ' Γυμνασίου

ΛΥΚΕΙΟ

Α. Το πρόγραμμα της Α και της Β τάξης του Λυκείου καθορίζεται με το νόμο 4186/2013.
Α' & Β' Λυκείου

β.Της Γ τάξης του Λυκείου καθορίζεται με απόφαση του 2005.
Γ' Λυκείου