Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Σύνδεσμος ΕΚΔΡΟΜΕΣ ? ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δείτε την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις και τις εκδρομές των μαθητών.