Κανονισμός Λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ