Από τη δενδροφύτευση του σχολείου μας.

Ο ξερός λόφος στην κορυφή του χωριού μας έδωσε μια καλή αφορμή .