Διαγωνισμός Λογότυπου προγράμματος WISA

Το σχολείο μας με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό φέτος, από 1-9-2018, συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο Erasmus+ δράση ΚΑ2: Wise and Inventive Screenagers!

Στρατηγικοί εταίροι στο πρόγραμμά μας είναι σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Τσεχία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Η έναρξη έγινε με την πρώτη δραστηριότητα του σχεδίου, που είναι η δημιουργία λογότυπου από τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Από τις συμμετοχές που θα υποβληθούν θα προκριθεί ένα λογότυπο το οποίο θα αποτελέσει και το σήμα κατατεθέν του προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής για τους ενδιαφερόμενους μαθητές είναι σύμφωνα με το εγκερκιμένο σχέδιο τα εξής:

  • Criteria
  1. Logo must be relevant to the topic of Media Literacy
  2. Must contain the project acronym WISA,
  3. Maximum 5 colours used,
  4. No photograph,
  5. Must be original, no plagiarism,
  6. Must be digital format.

Λήξη του διαγωνισμού: 30 Οκτωβρίου 2018. Η επιλογή του λογότυπου θα γίνει από επιτροπή καθηγητών όλων των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

IKY Erasmus logo