Δωρεάν ημερίδες Σ.Ε.Π.

Δωρεάν ημερίδες Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Λυκείου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το σχετικό έγγραφο του ΚΕΣΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ