Ενισχυτική διδασκαλία

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και φέτος στο σχολείο μας πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία με βάση τα τρέχοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα γίνει με τηλεκπαίδευση. 

Σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020- 2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Όσοι κηδεμόνες επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους στο πρόγραμμα καλούνται, το αργότερο μέχρι 1η Δεκεμβρίου 2020, να συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση που ακολουθεί. Θα πρέπει να την εκτυπώσουν, να την συμπληρώσουν και να την υπογράψουν και στη συνέχεια να την σκανάρουν και να την στείλουν ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μας.

Υπεύθυνη Δήλωση