Δράσεις διάχυσης ΚΑ1 - Αγγλικά

Πρόγραμμα Erasmus+ KA1 2018-2020.

Δραστηριότητες για την καλλιέργεια προσωπικών δεξιοτήτων (softskills) με τη μέθοδο project στη διδασκαλία

Δράσεις διάχυσης ΚΑ1 - Αγγλικά

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

Οι μαθητές μαθαίνουν διαμορφώνοντας και διεξάγοντας οι ίδιοι την διδασκαλία. Με παρακίνηση του εκπαιδευτικού της τάξης αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, ανταλλάσουν απόψεις και διαμορφώνουν και υλοποιούν από κοινού δράσεις. Στα πλαίσια της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας και με αφετηρία την ενότητα 5 (AnimalRights) και την ενότητα 8 (SocialMedia) του σχολικού βιβλίου της Α τάξης του Λυκείου, οι μαθητές επεξεργάστηκαν και υλοποίησαν δράσεις σχετικές με τα δύο αυτά θέματα.

ΔΡΑΣΗ 1 (AnimalRights)

Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό της διδάσκουσας κ. Ντελή Ελευθερίας, οι μαθητές του τμήματος επεξεργάστηκαν το κείμενο της αντίστοιχης ενότητας του σχολικού βιβλίου, εξοικειώθηκαν με το λεξιλόγιο στην αγγλική και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δύο διαφορετικές καμπάνιες υπέρ και κατά των δικαιωμάτων των ζώων αντίστοιχα. Με μεγάλο ενθουσιασμό και ζήλο, κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, πραγματοποίησαν έρευνα και κατέγραψαν τα επιχειρήματά τους, σχεδίασαν τη δράση τους και το εποπτικό υλικό για την παρουσίαση της άποψής τους. Μετά την παρουσίαση , την οποία παρακολούθησε η κ. Τσίγκα Γεωργία, φιλόλογος, ακολούθησε αξιολόγηση της διαδικασίας και υπήρξε ανατροφοδότηση με εύστοχα σχόλια από τις διδάσκουσες και από τους ίδιους τους μαθητές.

ΔΡΑΣΗ 2 (SocialMedia)

Κατά παρόμοιο τρόπο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε πέντε διδακτικές ώρες δράση-debate μεταξύ των ομάδων που επιχειρηματολόγησαν υπέρ και κατά της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της επίδρασης που αυτά έχουν στην κοινωνική ζωή των εφήβων κυρίως και των ενηλίκων γενικότερα. Για την άντληση πληροφοριών οι μαθητές αναζήτησαν και επεξεργάστηκαν άρθρα περιοδικών και εφημερίδων και παρακολούθησαν video ομιλιών των συνεδρίων ΤED (TEDed), οργάνωσαν την επιχειρηματολογία τους και με περίσσια ωριμότητα και υπευθυνότητα διεξήγαγαν αγώνα επιχειρημάτων και κατέληξαν σε συμπεράσματα. Σε όλη τη διαδικασία η διδάσκουσα παρείχε καθοδήγηση και διαρκή ανατροφοδότηση.

Erasmus logo